rekonstrukce domů a bytových jader

zateplování fasád a zednické práce

pokládka obkladů a dlažeb

STAVEBNÍ FIRMA

Rekonstrukce, obklady a dlažy, zateplování fasád a zednické práce.

21.04.2016

Team Stavero s.r.o.

Naše společnost byla založena v roce 2008 sloučením dvou firem s 12-ti letou praxí v oboru. Jsme stavební firma se zaměřením na pokládku obkladů a dlažeb, ale naší činností je i rekonstrukce domů, bytových jader, zateplování fasád a zednické práce. Opíráme se o mladý kolektiv lidí, kteří své práci rozumí, práce je jim koníčkem a dobré jméno firmy nade vše. Hlavním cílem naší společnosti je spokojenost našeho klienta. Snahou našich pracovníků je najít technické řešení odpovídající představám zákazníka v nejvyšší možné kvalitě a za rozumnou cenu.

Jsme zařazeni do Seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám v kategorii zateplovací práce.

 

 

Cenové nabídky

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že jste si pro Vaše stavební či obkladačské práce vybrali naši společnost.

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku na základě Vašeho konkrétního zadání, popřípadě po prohlídce místa realizace. Nabídky zpracujeme ZDARMA pouze v případě vážného zájmu. Pro informativní zájem zpracujeme cenovou nabídku ve zjednodušeném rozsahu nebo pouze ústní formou. Nabídky jsou zpracovány v rozmezí 2-14ti dnů podle náročnosti zakázky a zákazník je před zahájením stavebních prací musí nejprve odsouhlasit. Ve stejné době od Vás očekáváme odpověď, ať už máte zájem o naše služby, či nikoli.

Pro zpracování cenové nabídky nás kontaktujte na info@teamstavero.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.

Naše firma vždy dodržuje technologický postup prací, takže rekonstrukci bytového jádra za 3 dny od nás nečekejte, protože z technologického hlediska je to zcela nemožné. Používáme pouze kvalitní materiály a rádi Vám pomůžeme s výběrem obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů, které zároveň zajistíme. Vše k Vaší plné spokojenosti.

Ceník služeb

Ceník ke stažení - zde si můžete stáhnout aktuální ceník v PDF.
Nemáte-li nainstalovaný program Acrobat Reader, kterým lze tento formát prohlížet, stáhněte si jeho aktuální verzi.

Ceníkové ceny jsou uvedené bez DPH a jsou pouze orientační, vše záleží na dané zakázce.

Certifikáty

Kontakntí informace

Team Stavero s.r.o.

Sídlo firmy : Bohdíkov 202, 789 64
Provozovna: Uničovská 296/46, 787 01 Šumperk

Tel.: +420 739 422 904
E-mail: info@teamstavero.cz

Dobré rady

Jak poznat kvalitního obkladače?

  • měl by umět sestavit kladečský plán a udělat návrh (popř. vizualizaci) dle vašeho přání
  • měl by mít kvalitní nářadí – kýbl a zednická lžíce nestačí
  • měl by využívat moderní technologie, znát a doporučit vhodnou stavební chemii
  • kvalitní obkladač nikdy neobkládá na nerovný a nepřipravený podklad
  • nestydí se za svoji dříve vykonanou práci a hrdě ji prezentuje
  • měl by si umět dobře rozměřit obkládanou místnost, překontrolovat rozměry obkladů a dlažeb, spočítat prořezy, šíři spáry a popřemýšlet nad umístěním zařizovacích předmětů
  • měl by mít cit pro detail a vnímat dominantu obkládaného prostoru
  • měly by ho zajímat Vaše požadavky, představy a přání
  • po skončení své práce by měl na dlažbu „pustit“ už jen řemeslníky, kteří provádějí  usazení sanitárních a podobných předmětů
  • bohužel, nikdy nemá čas vzít ihned novou zakázku – je dobré si práce plánovat s předstihem, třeba i půl roku dopředu, po dokončení hrubé stavby atd.

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.teamstavero.cz je Team Stavero, s.r.o., IČ: 727835111, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách provozovatele s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na webové stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@teamstavero.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Soubory Cookies

Cookies jsou malé soubory s údaji, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím webových stránek, které procházíte. Slouží zejména ke zjednodušení a ulehčení při užívání stránek a orientaci na nich, dále pro statistické a analytické účely. Soubory cookies jsou anonymní a nezpracovávají osobní údaje, které by mohly jednoznačně identifikovat uživatele.

Uživatele tímto upozorňujeme, že naše stránky cookies používají, tedy se při návštěvě našeho webu uloží na Váš počítač. Následně při další návštěvě si stránky soubory cookies mohou načíst a opětovně načíst a odeslat údaje zpět stránkám a nebo prvku, který původně soubory cookies použil.

Jako uživatel můžete ukládání souborů cookies odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče. Více informací najdete v nápovědě přislušného prohlížeče. Upozorňujeme však, že při deaktivaci možnosti použít soubory cookies, nemusí fungovat všechny funkce webu správně.

Na stránkách se používají následující typy cookies:

1. Cookies pro měření návštěvnosti stránek a využívání on-line služeb
Statistické cookies jsou používány pro měření návštěvnosti stránek (zaznamenávají počet návštěv na stránkách, čas strávený na stránkách, navštívené stránky a podobně). Účelem těchto cookies je neustále zlepšovat naše stránky a zabezpečit, aby odpovídaly a byli jsme schopni je přizpůsobit více potřebám uživatelů.

2. Cookies pro zapamatování přihlašovacích údajů
V některých částech stránek se můžete přihlásit / identifikovat k určité službě. Tyto stránky používají soubory cookies např. pro zapamatování přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu tak, aby Vám byl přístup k dané službě např. při další návštěvě ulehčen.

3. Cookies pro monitorování reklamy třetích stran
Na stránkách může být zobrazena reklama / obsah třetích stran, přičemž tyto třetí strany používají své vlastní soubory cookies pro analýzu toho, kolik uživatelů daný obsah (např. reklamu) vidělo a / nebo na daný obsah kliklo. Tyto soubory jsou generovány a spravovány třetími stranami a provozovatel stránek nemá přístup k údajům, které tyto soubory zpracovávají.

4. Ostatní soubory cookies
Na stránkách mohou být použité i soubory cookies třetích stran, které analyzují použití stránek ze strany uživatele a ulehčí další použití stránek. Například vyplnění formuláře žádosti newsletteru, apod.

5. Flash cookies
Stránky pro zobrazení části obsahu používají Adobe Flash Player. V rámci snahy zlepšit uživatelské zkušenosti uživatelů Adobe Flash Player používá soubory cookies jako tzv. "lokálně sdílené objekty" pro podporu některých funkcí. Tyto soubory cookies lze spravovat prostřednictvím Adobe Flash Playeru. Více informací o tomto typu cookies a jejich využití naleznete na stránkách společnosti Adobe - http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Personalizovaná reklama: Jak funguje?

Soubory cookies uložené na pevných discích počítačů užívatelů v závislosti na stránkach, které užívatelé navštívili, mohou zaznamenat například:

Personalizovaná reklama
Na základě pověření provozovatele stránek mohou poskytovatelé těchto služeb umožnit uživatelům přijímat reklamu, která je individuálně vybraná na základě akcí, o které uživatelé projevili zájem v průběhu návštěvy stránek v uplynulém období.

Povinné náležitosti obsahu obchodních e-mailů

Provozovatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby "novinky e-mailem" obsahovaly následující náležitosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne, byly využity pouze za účelem udržování obchodního vztahu s Uživatelem, obchodních aktivit Stránek a níže uvedeným účelům.

Odesláním řádně vyplněného formuláře pro objednávku, obchodní nabídky, obchodního sdělení, popřípadě pro objednávku dalších služeb či plnění, dává Uživatel společnosti uvedené v Úvodním ustanovením jako vlastník, jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu ZOOÚ, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu neurčitou. Uživatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu vlastníka webové prezentace. Vlastník se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Tento web, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a to podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů CSS a maximálně dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.